Ett Brev angående Ipred (till min internetleverantör)

Ett Brev angående Ipred (till min internetleverantör)

Jag har inte engagerat mig så mycket i Ipred och vad det innebär förrut, men nu bidrar jag på mitt lilla enkla vis genom att skicka nedanstående till min internetleverantör.

Gör det du med!

Ang Ipred

Hej Internetleverantör.

Jag är en av era kunder. Precis som många andra är jag djupt bekymrad över utvecklingen gällande Internet. Den nya Ipred-lagen och dess verkningar på min personliga integritet oroar mig mycket. Det är ett steg mot ett mer kontrollerat Internet, när jag önskar ett fritt informationssamhälle.

Internetoperatören Bahnhof har valt att i enlighet med svensk grundlag skydda sina kunders integritet genom att inte lagra några IP-uppgifter – därmed har de inte några känsliga uppgifter att lämna ut. Nu har även tele2 valt att följa samma väg. Det är rätt väg att gå tycker jag.

Jag hoppas att även Internetleverantör väljer att skydda min integritet, och inte lagrar mina IP-uppgifter, så att jag utan problem kan fortsätta att dela ut mitt öppna trådlösa nätverk utan att riskera att min identitet blir utlämnad av er.

Jag vill framhålla att jag inte alls nöjer mig med någon modell likt den som comhem tillämpar, med ”en restriktiv” utlämning, då det blir helt godtyckligt och inte alls skyddar min identitet.

Mvh
Jonas Lundgren