Copyright – copyleft – bra bok om upphovsrätt

.SE har publicerat följande dokument som på ett väldigt bra sätt går igenom upphovsrätt och licenser på Internet.

Det är helt enkelt ett dokument som alla som är intresserade av opensource och upphovsrätt bör läsa. .SEs dokument är skrivet på svenska vilket underlättar. I bilagan finns sedan alla licenstexterna i orginal. Bra sammanställt.

http://iis.se/docs/Copyright-copyleft.pdf

http://iis.se/docs/Copyright-copyleft_bilaga_webb.pdf

.SE – .SE är mer – .SE:s publikationer.