Google analytics problem solution

This is how I solved the problem with Google Analytics not saving setup after I had updated WordPress:

1. Make sure you have a backup of youre database.

2. Get in to phpmyadmin and locate ”wp_options” to the left. Click it.

3. Select ”Visa” / ”Show” (i use swedish language so it might be different if english)

4. Find the row with ”GoogleAnalyticsPP” stated

5. Click ”Ändra” / ”Change” (icon that looks like a pen)

6. Now you se a ”fält” / ”field” caled ”option_value” with some values. Those you delete! (again – backup first).

7. Now its done. Get back to Word press and reset the Goggle for Analytics plugin. It should now work as intended!

Basicaly i did as stated by ”shayzorblade” (tnx by the way) in:

http://wordpress.org/support/topic/300824

Guide till wordpress, Facebook och Twitter integration

Så har jag satt upp min wordpress blog att dels ta emot alla twitter posts och lägga upp dem som blogginlägg, och omvänt att alla wordpress blog posts twittras. Dessutom har jag sett till att Facebook visar alla twitter som inlägg. Det betyder att alla inlägg kommer att synas överallt, förutsatt att jag inte skriver statusinläggen inne i facebook utan istället bara i twitter, eller i wordpress.

Det jag gjort var relativt enkelt. En guide ser ut som följer:

1. Se till att ha en uppdaterad wordpress installation

2. Installera Tillägget ”Twitter Tool” http://alexking.org/projects/wordpress

3. Använd följande apps: http://apps.facebook.com/twitter/

ps. En pluggin jag dessvärre inte kunde testa eftersom jag på mitt webbhotel inte har PHP 5 var:

http://wordpress.org/extend/plugins/wordbook/

Det ser annars ut som en lovande lösning.

Jag tror att det totalt tog mig 3 timmar eller så och då gick mest tid åt att hitta lösningarna ovan.