Bankid Ubuntu 11.04 Firefox 5.0 Sparbanken Öresund

Skapar en liten minneslogg för mig, och kanhända någon annan har nytta av den, gällande hur jag fick Bankid att fungera efter nyinstallation av Ubuntu 11.04.

Grundproblem. Det finns en och annan guide att följa men jag hade trots det lite problem. Det största gällde att lyckas importera e-legitimation som hämtats med Nexus Personal i Windows

a. I grunden följde jag guide enligt https://install.bankid.com/: mer specifikt laddar man där hem BISP-4.18.1.10899.tar.gz som var den i nuläget senaste versionen av Bankid på fil. Med i paketet finns instruktioner hur man går vidare

b. Nedan följder nu text från installationspaketet (BankIDUbuntu_ReadMe_SV_SE.txt)

1. Packa upp tar.gz-filen och lägg innehållet i valfri mapp som du har
tillgång till.

2. Starta ett terminalfönster och börja med att ställa dig i den mapp som du
packade upp BankID till:
> cd <sökväg till BankID säkerhetsprogram>

3. Skriv sedan följande kommando för att installera BankID säkerhetsprogram
för Linux:
<sökväg till BankID säkerhetsprogram>$ sudo ./install.4.18.1.X.sh i

4. Ange sedan lösenord för den användare som du använder:
[sudo] password for <användare>: > ****

5. Nu visas följande meddelande:
Installing BankID säkerhetsprogram

6. Om allt gått som det ska visas även följande meddelande:
Installation complete.

7. För att starta BankID säkerhetsprograms grafiska gränssnitt gå till:
Övriga > BankID säkerhetsprogram i Applications-menyn i Ubuntu.

8. Nu kan du börja använda BankID säkerhetsprogram.

Denna del fungerade väl och jag kunde se att bankid fanns installerat. MEN av en eller annan anledning ville inte Mozilla kännas vid att bankid var installerat. Trots att jag till och med för säkerhetsskull startade om datorn.

c. Mitt nästa steg var därför att köra

$ sudo nspluginwrapper -i /usr/local/lib/personal/libplugins.so

Detta gjorde jag utan att först ha kontrollerat om det redan fanns installerat, vilket jag fick meddelande om när jag körde. Men hur som helst så fungerade det sedan och Mozilla kände till Bankid och när jag skulle logga in på Sparbanken Öresund så kom nu Bank id upp. DOCK utan att min e-legitimation fanns där (såklart.)

d. Därmed till det som blev utmaningen denna gång. (mest för att jag inte är någon super användare av Ubuntu).

Jag såg först till att jag hittade vart jag hade filen, i detta fall på min mobiltelefon som agerade USB minne. Jag såg till att stå i den katalogen mest för att vara säker på att jag var rätt på det. i Terminalfönster skrev jag alltså cd /media. därefter dir för att se vilka val som fanns. därefter cd 6361-3637 och igen dir för att se vilka kataloger som fanns där. cd SPO för att landa i rätt mapp. där kunde jag nu se min e-legitimation.

Nu var det dags att importera detta: det gör man med: persadm import

I mitt fall såg det ut ungefär som följer:

”user@dator”:/media/6361-3637/spo$ persadm import

BankID Security Application 4.18.1

Enter path to token to import: /media/6361-3637/SPO/(110706 21.10) ”Förnamn mellannamn efternamn” – BankID på fil.nge
Enter pin:
Successfully imported token.

 

Som jag redan avslöjat hade jag problem med denna del, och det var helt enkelt så att när jag förstod att jag skulle skriva /media/ och att det inte skulle vara några som helst mellanrum (förutom de som finns i filnamnet då alltså.) Genom att kopiera text i teminalen (ctrl +shift+c) var det inte så komplicerat att få till det när man nu vet hur det ska göras. Det ska inte heller vara några \ i filnamnet (vilket det kan se ut som när man gör en dir i katalogen).